Kontakt Mapa serwisu

Wyszukiwarka

O nas

auto gaz mechanik prawo jazdy EKSA Rzeszów
auto gaz mechanik prawo jazdy EKSA Rzeszów
auto gaz mechanik prawo jazdy EKSA Rzeszów
auto gaz mechanik prawo jazdy EKSA Rzeszów
auto gaz mechanik prawo jazdy EKSA Rzeszów

Przedsiębiorstwo EKSA Sp. z o.o. w Rzeszowie powstało w grudniu 1992 roku.
Celem działalności powstałej Spółki było adaptowanie samochodów do zasilania alternatywnego paliwem gazowym-głównie gazem płynnym.
W wyniku ciągłego pogłębiania doświadczenia i wysokiej jakości usług, zdobywania coraz szerszej rzeszy klientów, Spółka w 1994 roku jako jedna z nielicznych firm w Polsce otrzymała od Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej upoważnienie do prowadzenia okresowych badań sprawności instalacji gazowych zamontowanych w samochodach przed dopuszczeniem ich do ruchu, a w roku 1996 upoważnienie do adaptacji na gaz ziemny i płynny wszystkich marek i typów samochodów z zapłonem iskrowym.

Do chwili obecnej EKSA Sp. z o.o. we własnym warsztacie przystosowała do zasilania gazem ponad 15 tysięcy samochodów. Ponadto EKSA opracowała i wdrożyła do produkcji opatentowane urządzenie (o nazwie PW-1), posiadające Certyfikat Instytutu Transportu Samochodowego, służące, zgodnie z polskimi przepisami do kontroli samochodowych instalacji gazowych, niezbędnych dla stacji kontroli pojazdów.
Na podstawie decyzji Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej Spółka EKSA szkoli diagnostów samochodowych w zakresie ich uprawnień do dopuszczania do ruchu samochodów zasilanych gazem płynnym i ziemnym.


Ponadto od 1999 r. EKSA Sp. z o. o. zajmuje się szkoleniem kandydatów na kierowców kat. A, B i C.

Prawie od początku działalności Spółka zajmuje się dystrybucją i sprzedażą gazu płynnego - autogaz i w butlach (do celów komunalnych), posiada sieć stacji autogazowych i paliw płynnych w regionie Podkarpacia. Na tą działalność EKSA posiada koncesję Urzędu Regulacji Energetyki.
Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami działalność usługową EKSA opiera o uzyskane w 2002 roku Świadectwo homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazowego, wydane przez Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej.
Spółka EKSA od sześciu lat jest członkiem Polskiej Organizacji Gazu Płynnego, a od pięciu lat jej przedstawiciel Ryszard Paulo zasiada w Prezydium tej organizacji.

W kwietniu 2002 roku EKSA Sp. z o. o. otrzymała wyróżnienie Banku Ochrony Środowiska – Złoty Klon za partnerską współpracę oraz za szczególne osiągnięcia w dziedzinie inwestycji proekologicznych.
EKSA ściśle współpracuje z ważnymi instytucjami i organizacjami, które działają na rynku motoryzacyjnym w Polsce m.in. Ministerstwem Infrastruktury, Instytutem Transportu Samochodowego w Warszawie, Instytutem Nafty i Gazu w Krakowie, Politechniką Rzeszowską i innymi.
W bieżącym roku EKSA Sp. z o. o. oddała do użytku własny wybudowany obiekt w Rzeszowie, w którym znajduje się nowoczesny warsztat montażowy, pomieszczenia dydaktyczne, część administracyjna, stacja tankowania paliwami płynnymi. Znajdzie tutaj również miejsce wydzielona część laboratorium badawczego dla organizowanego przez EKSĘ wspólnie z Politechniką Rzeszowską Parku Technologicznego Ekologii Motoryzacyjnej, który oprócz działalności usługowej związanej z montażem, diagnozowaniem i naprawą instalacji gazowych, prowadził będzie badania i wdrożenia w zakresie alternatywnych źródeł energii aplikowanych w silnikach spalinowych.

Istnieje bowiem możliwość powiązania teorii i badań doświadczalnych z praktyką funkcjonowania transportu.
Przeprowadzone rozmowy i wstępne uzgodnienia dowodzą dużego zainteresowania zagadnieniami ekologicznymi w tej części Karpat ze strony naszych partnerów ze Słowacji i Ukrainy.
EKSA Sp. z o.o. w Rzeszowie w najbliższej przyszłości zamierza nadal kontynuować i rozwijać działalność w tym zakresie poszukując innych partnerów zainteresowanych problematyką proekologiczną w motoryzacji.


Od 16 marca 2005 roku nasza firma posiada Akredytację Podkarpackiego Kuratora Oświaty na prowadzenie kursów i szkoleń przyuczających do zawodu, które kończą się egzaminem państwowym. Ponadto jako instytucja szkoleniowa jesteśmy wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie. Jako instytucja szkoleniowa korzystamy ze standardów kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkoleń dostępnych w bazach danych. Wiceprezes Zarządu Jan Głąb – wykształcenie wyższe, z ramienia Zarządu odpowiedzialny za organizację i prowadzenie niektórych szkoleń w firmie EKSA Sp. z o.o. Kadra dydaktyczna to wysoko wykwalifikowani wykładowcy z Politechniki Rzeszowskiej. Nasz Ośrodek posiada dwie sale wykładowe oraz salę komputerową z zapleczem higieniczno – sanitarnym, sprzęt audiowizualny, niezbędne pomoce dydaktyczne, bazę lokalową, warunki socjalne i BHP.