Kontakt Mapa serwisu

Wyszukiwarka

Kurs obsługa komputera - poziom podstawowy

Podstawowym celem kursu jest zapoznanie uczestników kursu z obsługą komputera.

 

Program kursu obejmuje między innymi następujące zagadnienia:

  • Podstawowe elementy systemu operacyjnego,
  • Praca w internecie,
  • Obsługa i zarządzanie pocztą elektroniczną,
  • Edytor tekstu WORD,
  • Arkusz kalkulacyjny EXCEL,
  • Tworzenie prezentacji multimedialnych POWER POINT.

 

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym oraz uzyskaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

 

Czas trwania kursu: 120 godzin.