Kontakt Mapa serwisu

Wyszukiwarka

Kurs pedagogiczny instruktorów praktycznej nauki zawodu

Podstawowym celem kursu jest przygotowanie pedagogiczne do praktycznego nauczania zawodu oraz realizowanie procesu kształcenia w zakładzie pracy.

Program kursu obejmuje między innymi następujące zagadnienia:

  • Wybrane zagadnienia z psychologii,
  • Wybrane zagadnienia z pedagogiki,
  • Metodyka praktycznego nauczania zawodu,
  • Zajęcia praktyczne,
  • Zasady skutecznego samokształcenia.

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym oraz wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu wydanym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji.

Czas trwania kursu: 80 godzin.