Kontakt Mapa serwisu

Wyszukiwarka

Napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych (cystern)

Podstawowym celem szkolenia jest uzyskane uprawnień do napełniania i opróżniania cystern oraz zbiorników transportowych, a także zaznajomienie osób podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi, technicznymi oraz praktycznymi w zakresie bezpiecznej obsługi i eksploatacji urządzeń służących do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, a przede wszystkim przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego przed Komisją Transportowego Dozoru Technicznego.

 

Program kursu obejmuje między innymi następujące zagadnienia:

  • Oznakowanie zbiorników transportowych,
  • Zakres wymagań dotyczących dokumentacji,
  • Przewóz w cysternach,
  • Przykładowa procedura postępowania podczas napełniania i opróżniania cystern,
  • Wymagania dodatkowe dotyczące znakowania cystern,
  • Postępowanie w sytuacjach awaryjnych,
  • Ratownictwo chemiczne.

 

Kurs kończy się egzaminem i uzyskaniem zaświadczenia kwalifikacyjnego w zakresie obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych dla klas 2, 3 (paliwa i gazy) wg ADR wydanym przez Transportowy Dozór Techniczny.

 

Czas trwania kursu: 16 godzin.