Kontakt Mapa serwisu

Wyszukiwarka

O nas

Przedsiębiorstwo EKSA Sp. z o.o. w Rzeszowie posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.18/00083/2007, posiada Akredytację Podkarpackiego Kuratora Oświaty nr  WSA.021-10/05 z dnia 16 marca 2005 roku na prowadzenie kursów i szkoleń przyuczających do zawodu. Jesteśmy wpisani do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod numerem ED.4430.1.9.2011 jako Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego – EKSA Rzeszów. Ponadto jesteśmy wpisani do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców w zakresie prawa jazdy kat. A, B, C, posiadamy zezwolenie Wojewody Podkarpackiego na prowadzenie szkoleń zakresu przewozu rzeczy w transporcie drogowym oraz posiadamy zezwolenie Marszałka Województwa Podkarpackiego na prowadzenie kursów dokształcających kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne. Dzięki wieloletniej współpracy z Transportowym Dozorem Technicznym zapewnia nam utrzymanie najwyższego poziomu przygotowania kursantów do egzaminów na uprawnienia do napełniania i opróżniania cystern oraz napełniania zbiorników LPG stanowiących wyposażenie pojazdów samochodowych. Ponadto jako jedna z niewielu firm w Polsce posiadamy uprawnienia do szkolenia specjalistycznego dla diagnostów w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów przystosowanych do zasilania gazem.
Nasz Ośrodek posiada dwie kompleksowo wyposażone sale wykładowe oraz salę komputerową z zapleczem higieniczno – sanitarnym, sprzęt audiowizualny, niezbędne pomoce dydaktyczne, bazę lokalową, warunki socjalne i BHP. Ponadto posiadamy pojazdy do nauki kandydatów na prawo jazdy kat. A, B, C takie same jak na egzaminie Państwowym w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Rzeszowie.
Jako instytucja szkoleniowa korzystamy ze standardów kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkoleń dostępnych w bazach danych. Współpracujemy z wysoko wykwalifikowaną kadrą wykładowców, trenerów, instruktorów.

Nasze Przedsiębiorstwo zrealizowało 6 projektów szkoleniowych współfinansowanych z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w których przeszkolono łączenie 1054 uczestników.