Kontakt Mapa serwisu

Wyszukiwarka

Operator wózka widłowego

Celem szkolenia jest przygotowanie do bezpiecznej obsługi oraz pracy w zawodzie operatora wózków widłowych (podnośnikowych)

 

PROGRAM SZKOLENIA:

  • Typy stosowanych wózków jezdniowych,
  • Budowa wózka,
  • Czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózkami,
  • Czynności operatora w czasie pracy wózkami,
  • Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa,
  • Wiadomości z zakresu bhp,
  • Praktyczna nauka jazdy i manewrowania osprzętem wózków,
  • Szkolenie z zakresu bezpiecznej obsługi-wymiany butli gazowych,
  • Wiadomości o Dozorze Technicznym.

 

Kurs na operatora wózków jezdniowych obejmuje:

- zajęcia teoretyczne –  45 godzin

- zajęcia praktyczne  – 15 godzin

 

Kurs kończy się egzaminem teoretycznym oraz praktycznym przed Inspektorem Urzędu Dozoru Technicznego. Po zdaniu egzaminu słuchacze szkolenia otrzymują zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi wózków widłowych.