Kontakt Mapa serwisu

Wyszukiwarka

Szkolenia energetyczne SEP

Szkolenie energetyczne dla osób zajmujących się eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci:

  • grupa 1 - urządzenia, instalacji i sieci energetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną,
  • grupa 2 - urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne.
  • grupa 3 - urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.

Dla wszystkich grup uprawnienia:

  • eksploatacyjne (E)
  • dozorowe (D)

Po zdanym egzaminie słuchacz otrzymuje świadectwo kwalifikacyjne ważne przez okres 5 lat.

 

Czas trwania kursu: 22 godziny.