Kontakt Mapa serwisu

Wyszukiwarka

Obsługa urządzeń do napełniania zbiorników LPG

Podstawowym celem szkolenia jest przygotowanie kursantów do uzyskania uprawnień do napełniania zbiorników LPG stanowiących wyposażenie pojazdów samochodowych.

W trakcie szkolenia kursant zostanie przygotowany do egzaminu przed Komisją Transportowego Dozoru Technicznego.

 

Program kursu obejmuje między innymi następujące zagadnienia:

  • Ogólne wiadomości o właściwościach fizykochemicznych gazów,
  • Budowa zbiorników LPG,
  • Osprzęt współpracujący ze zbiornikami LPG,
  • Oznakowanie zbiorników LPG,
  • Napełnianie zbiorników LPG, czynności robocze i kontrolne,
  • Podstawowe wiadomości o dozorze technicznym.

 

Po zdanym egzaminie uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne w zakresie urządzeń do napełniania zbiorników LPG stanowiących wyposażenie pojazdów samochodowych wydane przez Transportowy Dozór Techniczny.

 

Czas trwania kursu: 16 godzin.