Kontakt Mapa serwisu

Wyszukiwarka

Szkolenia dla osób obsługujących wyciągi narciarskie

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących na stanowiskach związanych z obsługą wyciągów narciarskich i obsługą sterowni do wyciągów narciarskich.

 

Celem szkolenia jest opanowanie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności w zakresie:

  • Budowy wyciągów narciarskich, zasady eksploatacji wyciągów narciarskich,
  • Wyposażenia elektrycznego wyciągów narciarskich,
  • Budowy i eksploatacji lin i osprzętu linowego,
  • Przepisów dozoru technicznego,
  • Warunków technicznych i sposobów przeciwdziałaniem wypadkom na wyciągach narciarskich,
  • Przepisów BHP dotyczących wyciągów narciarskich,
  • Praktycznego opanowania obsługi wyciągów narciarskich.

 

Szkolenie prowadzone jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001r. w sprawie trybu sprawdzanych kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych także kolejek linowych i wyciągów narciarskich. Uczestnicy po zakończonym kursie otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne ze wzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej.