Kontakt Mapa serwisu

Wyszukiwarka

Warsztaty dla instruktorów nauki jazdy

 

3-dniowe warsztaty doskonalenia zawodowego dla instruktorów nauki jazdy 

 

EKSA Sp. z o.o. zaprasza wszystkich instruktorów na obowiązkowe „3-dniowe warsztaty doskonalenia zawodowego dla instruktorów nauki jazdy”.

 

Program szkolenia jest zgodny z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2013 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się
o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców, Rozdział 5, § 31 i  § 32.

 

Po zakończeniu warsztatów każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w warsztatach, zgodne ze wzorem określonym w załączniku nr 6 Rozporządzenia Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2013 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców.

 

Zgodnie z Ustawą najpóźniej do 7 stycznia każdego roku należy przedłożyć staroście zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w roku ubiegłym w warsztatach doskonalenia zawodowego dla instruktorów nauki jazdy.