Kontakt Mapa serwisu

Wyszukiwarka

Szkolenia i kursy

05-12-2013 - 

Zaproszenie na 3-dniowe warsztaty doskonalenia zawodowego dla instruktorów nauki jazdy

EKSA Sp. z o.o. zaprasza wszystkich instruktorów na obowiązkowe „3-dniowe warsztaty doskonalenia zawodowego dla instruktorów nauki jazdy”.

Zostaną one przeprowadzone przez Ośrodek Szkolenia Kierowców EFEKT z Lublina posiadający status Super OSK w terminie od 22 listopada 2013 r. do 24 listopada 2013 r.

Program szkolenia jest zgodny z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2013 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się
o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców, Rozdział 5, § 31 i  § 32.

Po zakończeniu warsztatów każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w warsztatach, zgodne ze wzorem określonym w załączniku nr 6 Rozporządzenia Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2013 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców.

Zgodnie z Ustawą najpóźniej do 7 stycznia każdego roku należy przedłożyć staroście zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w roku ubiegłym w warsztatach doskonalenia zawodowego dla instruktorów nauki jazdy.

W załączeniu znajduje się do pobrania formularz zgłoszeniowy w formacie PDF lub DOC.

Zainteresowanych prosimy o jego wypełnienie, podpisanie i odesłanie na nr fax. 17/854 97 26 lub na adres e- mail: szkola@eksa.rzeszow.pl

Szczegółowych informacji udzielimy pod numerami telefonów:
(17) 854-15-43;(17) 85 49 685;600 491 820

w godzinach od 8:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku

 lub w siedzibie Przedsiębiorstwa EKSA Sp. z o.o.
Al. Powstańców Warszawy 16
35-329 Rzeszów

lista aktualności